_01_Spillånga

Lutfisksäsongen närmar sig och vår MSC-certifierade långa är torkad och väntar på att få lutas

Colour---Swedish

Juli 2017