Colour---Swedish

MSC-Certifikat

MSC miljöcertifiering för hållbart fiske

Skärhamns Frys AB är sedan augusti 2015 certifierad enligt MSC:s (Marine Stewardship Council) miljöstandard för ett välskött och hållbart fiske. En MSC-certifiering innebär att konsumenten kan lita på att produkten är fiskad på ett sätt som värnar om den marina miljön och fiskresurserna för framtiden. Detta innebär också att vår lutfisk har Grönt ljus i Fiskguiden från WWF (Världsnaturfonden). På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att göra miljömässigt hållbara val.

Se vårt MSC-Certifikat